Tomáš Nejedlý - T.Nej - Designer and Coder

PROJEKT: ZAKA

logotyp

Webové stránky vyhotovené v roce 2014 pro ústav Zahradní a krajinářské architektury Mendelovy univerzity.

Zadáním tohoto projektu bylo vytvořit kompletní řešení webových stránek sloužících pro prezentaci ústavu na internetu za rozsáhlých požadavků na vlastnosti a dle definic v grafickém manuálu.

Grafické provedení používá jednoduchý, kontextově variabilní koncept, který umožňuje použití nejvhodnější prezentační formy pro každý typ obsahu umístěný na tomto webu.

Důležitým sjednocujícím prvkem webu je hlavička s menu a jednotný styl, typ vizuálních efektů a animací, které jsou výkonově nenáročné a vytváří plynulý a příjemný dojem z použití webu.

Ať už tedy jde o úvodní stránku s proměňujícím se pozadím, fotogalerii s impozantními snímky a vizualizacemi nebo dlouhý textový dokument, je zpracován za použití líbivé grafiky, jednoduché, přesto výrazné, typografie a 100% přístupnosti při zachování moderního vzhledu a posledních vymožeností dostupných na webu.

Barevnému provedení dominuje bílá barva spolu s červenými detaily, aktivními prvky a černým textem. Barevná jednoduchost umožní návštěvníkovi webu vnímat především obsah tvořený z velké části obrázky a fotografiemi.

O běh, rozšířitelnost a dynamičnost webu se stará administrační systém BitCMS se svým webovým editačním rozhraním.