Tomáš Nejedlý - T.Nej - Designer and Coder

PROJEKT: T.Nej

Vizitky varianta 2B

Potřeba vytvoření webové prezentace a celkového zpracování kvalitní vizuální identity pro své vlastní potřeby a reprezentaci byla zásadní. Dala tak vzniknout aktuální a stále se vyvýjející podobě webu a dalších materiálů, které dnes využívám k šíření výsledků mé kreativní práce, kterými jsou profesionálně působící, zcela jedinečné, moderní a graficky kvalitní produkty.

Vyhotovena byla komplexní vizuální identita vč. digitální grafiky, tištěných materiálů a webových stránek.

Grafickému provedení dominuje motiv pohledu na město tvořeného jednoduchými geometrickými tvary. Dále ve velké míře také typografie, textury a kontrast.
Barevné řešení využívá především černé a bílé ve vyváženém poměru, které jsou doplněny vždy jednou ze čtyř výrazných barev.

Při vývoji mé webové prezentace, sloužící jako portfolio, jsem kladl důraz především na kvalitní UX a moderní UI, používající poslední technologie, a zároveň zaručující naprostou zpětnou kompatibilitu.

Na pozadí webu pracuje administrační systém BitCMS, který zajišťuje bezproblémových chod webu a to za využití především technologií jako je PHP a MySQL.

Vizitky varianta 4B

S postupem času jsem vyhotovil několik odlišných variant vizitek, ale i dalších materiálů, které jsou součástí mé vizuální identity. Některé z nich si zde můžete prohlédnout.