Tomáš Nejedlý - T.Nej - Designer and Coder

PROJEKT: Jar-Nej

logotyp


Komplexní a dlouhodobá realizace projektu zahrnovala zhotovení koncepce vizuální prezentace a základních prvků vizuální identity.
Následně pak vytvoření webové prezentace spolu s aplikací pro správu genealogické databáze a její výstup propojit s webovými stránkami.

Zde si můžete prohlédnout některé z variant logotypů, fotografie tištěných genealogických stromů a ukázky částí webových stránek a výstupu genealogické databáze.